Tham dự - Hội Nghị Khách Hàng Cơ sở nuôi ong của Công ty cp ong mật Dak Lak tại Gia Lai

Tham dự - Hội Nghị Khách Hàng Cơ sở nuôi ong của Công ty cp ong mật Dak Lak tại Gia Lai

Ngày 03/12/2016, Công ty đã tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2016 tại tỉnh Gia Lai.

 

Ông Nguyễn Quang Vinh cán bộ thu mua của Công ty - Đại diện người nuôi ong tại tỉnh Gia Lai lên phát biểu khai mạc hội nghị

 

Ông Lê Thanh Vân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc phát biểu tại Hội nghị.

Ông tổng kết kết quả kinh doanh sản xuất vụ mua 2015-2016 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2017

 

Toàn cảnh hội nghị với hơn 300 khách hàng

 

Chụp hình lưu niệm

 

Tác giả bài viết: P. TC-HC